ИНТЕРКАЛАЦИЯ - ФУНКЦИЯ, ЗАДАЧИ И БОЛЕСТИ - KRPERPROZESSE

вмъкванеИзбор На Редактора
Протеин в урината (протеинурия)
Протеин в урината (протеинурия)
Интеркалирането е съхранение на частици като молекули или йони в определени химически съединения като кристални решетки. В биохимията терминът се свързва с интеркалиране на частици между съседни базови двойки ДНК