ДИСПРАКСИЯ - ПРИЧИНИ, СИМПТОМИ И ЛЕЧЕНИЕ - ЗАБОЛЯВАНИЯ

диспраксияИзбор На Редактора
Фаза на експулсиране
Фаза на експулсиране
Ако децата имат проблеми с координацията на движенията, може да има диспраксия. Това е нарушение през целия живот в усвояването на последователности на движение. Причините не могат да бъдат лекувани, но могат да бъдат насочени