ЕПИБОЛИЗЪМ - ФУНКЦИЯ, ЗАДАЧИ И ЗАБОЛЯВАНИЯ - KRPERPROZESSE

EpibolismИзбор На Редактора
артериосклероза
артериосклероза
Епиболизмът е клетъчно движение на гаструлацията, което по принцип съответства на инвагинация. Проспективната ендодерма е обрасла от бъдещата ектодерма. Нарушенията на епиболизма възникват например, когато молекулата загуби функцията си