СЪРДЕЧЕН КЛАПАН - СТРУКТУРА, ФУНКЦИЯ И ЗАБОЛЯВАНИЯ - АНАТОМИЯ

Сърдечен клапанИзбор На Редактора
Главна артерия
Главна артерия
Четирите сърдечни клапани поемат една от най-важните задачи в кръвообращението на човека: те действат като клапани в сърцето, определят посоката на кръвния поток и гарантират, че кръвта тече навътре и навън между предсърдието и сърдечната камера