ШИЯ - СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И ЗАБОЛЯВАНИЯ - АНАТОМИЯ

вратИзбор На Редактора
Наследствен ангиоедем
Наследствен ангиоедем
Шията многократно причинява болка при завъртане на главата и ограничава подвижността. Като правило, тогава всъщност изглежда имаме нещо под формата на стрес „на вратовете“ - включително напрежение, втвърдяване, главоболие и Ко.