ПЕРФУЗИОННО НАЛЯГАНЕ - ФУНКЦИЯ, ЗАДАЧА И ЗАБОЛЯВАНИЯ - KRPERPROZESSE

Перфузионно наляганеИзбор На Редактора
кардиоверсия
кардиоверсия
Медицинският термин перфузионно налягане се използва за описание на налягането, с което орган или тъканна структура, която трябва да бъде снабдена, се снабдяват с кръв. Математически нивото на перфузионното налягане е резултат от разликата между кръвното налягане