ПОТЕНЦИАЛ НА РЕЦЕПТОРА - ФУНКЦИЯ, ЗАДАЧИ И БОЛЕСТИ - KRPERPROZESSE

Рецептор потенциалИзбор На Редактора
Vena lumbalis ascendens
Vena lumbalis ascendens
Рецепторният потенциал е реакцията на сетивни клетки на стимул и обикновено съответства на деполяризация.Нарича се още генераторен потенциал и е пряк резултат от процесите на трансдукция, с които рецепторът генерира стимул