ВЪЗПРИЯТИЕ - ФУНКЦИЯ, ЗАДАЧА И ЗАБОЛЯВАНИЯ - KRPERPROZESSE

възприятиеИзбор На Редактора
Домашни средства за уши
Домашни средства за уши
Стъпките на възприятие, включително и възприятието, са известни като възприятие. Възприятието следователно включва несъзнателни процеси като филтриране и оценка на стимули и съзнателни процеси като класификацията и интерпретацията на възприятието