БЕЛОДРОБНА ХИПЕРТОНИЯ - ПРИЧИНИ, СИМПТОМИ И ЛЕЧЕНИЕ - ЗАБОЛЯВАНИЯ

Белодробна хипертонияИзбор На Редактора
бронхиолит
бронхиолит
Под белодробна хипертония или белодробно високо налягане се разбира увеличение на средното налягане на белодробната артерия (белодробна артерия) до над 20 mmHg. Белодробната хипертония се среща в повечето случаи като вторично усложнение на първично основно заболяване