STRONGYLOIDES STERCORALIS - ИНФЕКЦИЯ, ПРЕДАВАНЕ И БОЛЕСТИ - ПАТОГЕН

Strongyloides stercoralisИзбор На Редактора
Синдром на хронична тазова болка (CPPS)
Синдром на хронична тазова болка (CPPS)
Джуджевата нематода се нарича Strongyloides stercoralis. Паразитът може да причини заболяване у хората.