T PHAGE - ИНФЕКЦИЯ, ПРЕДАВАНЕ И БОЛЕСТИ - ПАТОГЕН

Т фагИзбор На Редактора
Лизозомно заболяване за съхранение
Лизозомно заболяване за съхранение
Т-фагите са вируси, които като бактериофаги са се специализирали в изключителното заразяване с чревни бактерии Escherichia coli (Coliphages). Известни са 7 различни типа с обозначението T1 до T7, от които четните номера