СПУРТ НА РАСТЕЖА - ФУНКЦИЯ, ЗАДАЧА И ЗАБОЛЯВАНИЯ - KRPERPROZESSE

Изстрел на растежаИзбор На Редактора
Периорален дерматит (роза в устата)
Периорален дерматит (роза в устата)
Първите години на хората се характеризират с разрастване на растежа, което основно се простира до периода между раждането и осемгодишната възраст. По време на тези рецидиви детето прави значителни стъпки в развитието.