ДИНАМИЧЕН ОКЛУЗИЯ - ФУНКЦИЯ, ЗАДАЧИ И ЗАБОЛЯВАНИЯ - KRPERPROZESSE

Динамична оклузияИзбор На Редактора
Втвърдяване на мускулите
Втвърдяване на мускулите
В стоматологията динамична оклузия означава контактите между зъбите, които се осъществяват чрез преместване на долната челюст. Зъболекарите диагностицират нормативна или отклоняваща се динамична оклузия с помощта на специално фолио