ЦЕНТРАЛНО ВЕНОЗНО НАЛЯГАНЕ - ФУНКЦИЯ, ЗАДАЧА И ЗАБОЛЯВАНИЯ - KRPERPROZESSE

Централно венозно наляганеИзбор На Редактора
Възпаление на слюнчените жлези (слюнчен камък)
Възпаление на слюнчените жлези (слюнчен камък)
Централното венозно налягане е кръвното налягане в горната кава на вената и в дясното предсърдие на сърцето. Използва се в медицината като индикатор за обем на кръвта. Ако венозното налягане е твърде високо или твърде ниско, това може да стане а. на различни