ХАПТИЧНО ВЪЗПРИЯТИЕ - ФУНКЦИЯ, ЗАДАЧА И ЗАБОЛЯВАНИЯ - KRPERPROZESSE

Хаптично възприятиеИзбор На Редактора
Borrelia
Borrelia
Haptics е сетивно качество, което позволява на хората да усещат предмети или предмети въз основа на активното изследване. Хаптичното възприятие се различава от тактилното възприятие, което съответства на пасивното възприятие на кожата. Multi-сензорна