ВЪТРЕШНА МЕДИЦИНА - ЛЕЧЕНИЕ, ЕФЕКТИ И РИСКОВЕ - ЛЕЧЕНИЯ

Вътрешна медицинаИзбор На Редактора
артериосклероза
артериосклероза
Вътрешната медицина е област на медицината, която се занимава с вътрешните органи, техните функции и възможни заболявания. Специалист по вътрешна медицина се нарича интернист и извършва диагностика, лечение и последващи грижи