КОРОНАРНА СЪДОВА РЕЗИСТЕНТНОСТ - ФУНКЦИЯ, ДЕЖУРСТВО И ЗАБОЛЯВАНИЯ - KRPERPROZESSE

Коронарна съдова резистентностИзбор На Редактора
Домашни средства за метеоризъм
Домашни средства за метеоризъм
Съдовата резистентност е съпротивлението, което кръвоносният съд противопоставя на кръвта. Думата "корона" означава корона или венец и описва коронарните съдове в медицинската терминология. Тъй като кръвообращението е чрез