ЧЕРНОДРОБНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ - ПРИЧИНИ, СИМПТОМИ И ЛЕЧЕНИЕ - ЗАБОЛЯВАНИЯ

Чернодробна недостатъчностИзбор На Редактора
Диабетна нефропатия
Диабетна нефропатия
Чернодробна недостатъчност или чернодробна недостатъчност е пълната функционална недостатъчност на човешкия черен дроб, която в зависимост от конкретната форма и причина може да доведе до смъртта на съответния човек само след няколко седмици.