MYCOPLASMA PNEUMONIAE - ИНФЕКЦИЯ, ПРЕДАВАНЕ И БОЛЕСТИ - ПАТОГЕН

Mycoplasma pneumoniaeИзбор На Редактора
Мост (понс)
Мост (понс)
Mycoplasma pneumoniae е една от бактериите. Зародишът задейства u. а. атипична пневмония.