MYCOPLASMA PNEUMONIAE - ИНФЕКЦИЯ, ПРЕДАВАНЕ И БОЛЕСТИ - ПАТОГЕН

Mycoplasma pneumoniaeИзбор На Редактора
Синдром на хронична тазова болка (CPPS)
Синдром на хронична тазова болка (CPPS)
Mycoplasma pneumoniae е една от бактериите. Зародишът задейства u. а. атипична пневмония.