MYCOPLASMA PNEUMONIAE - ИНФЕКЦИЯ, ПРЕДАВАНЕ И БОЛЕСТИ - ПАТОГЕН

Mycoplasma pneumoniaeИзбор На Редактора
Протеин в урината (протеинурия)
Протеин в урината (протеинурия)
Mycoplasma pneumoniae е една от бактериите. Зародишът задейства u. а. атипична пневмония.