ПАТОГЕННИ ВОДОРАСЛИ - ИНФЕКЦИЯ, ПРЕДАВАНЕ И БОЛЕСТИ - ПАТОГЕН

Патогенни водораслиИзбор На Редактора
Хронична лимфоцитна левкемия
Хронична лимфоцитна левкемия
Думата водорасло има отрицателни значения в съзнанието на много европейци: чума с водорасли в Средиземноморието, растеж на водорасли в езера или еутрофикация на водата от водораслите. Бавно, но стабилно обаче знанията за водораслите се увеличават възможно най-много - може би