МИЕЛОГРАФИЯ - ЛЕЧЕНИЕ, ЕФЕКТИ И РИСКОВЕ - ЛЕЧЕНИЯ

миелографияИзбор На Редактора
Възпаление на слюнчените жлези (слюнчен камък)
Възпаление на слюнчените жлези (слюнчен камък)
Миелографията е метод за радиологична диагностика, използван за представяне на пространството, налично в гръбначния канал. Поради неинвазивните методи за диагностика, като компютърна или магнитен резонансна томография, миелографията е загубила своето значение. Наистина