НЕОВАСКУЛАРИЗАЦИЯ - ФУНКЦИЯ, ЗАДАЧИ И ЗАБОЛЯВАНИЯ - KRPERPROZESSE

неоваскуларизацияИзбор На Редактора
Дизопирамид
Дизопирамид
Всички процеси на образуване на нови кръвоносни съдове, които протичат в организма на възрастен човек, се обобщават като васкуларизация, особено ангиогенеза. От друга страна, неоваскуларизацията е доста патологична и следователно патологична