ПЕСТИВИРУС - ИНФЕКЦИЯ, ПРЕДАВАНЕ И БОЛЕСТИ - ПАТОГЕН

PestivirusИзбор На Редактора
Задна менингеална артерия
Задна менингеална артерия
Родът Pestivirus включва няколко вируса от семейство Flaviviridae. Тези вируси се специализират в бозайници. Пестивирусите атакуват по-специално говеда и свине и причиняват сериозни заболявания в тях, някои от които могат да бъдат засегнати