ПРОФАГИ - ИНФЕКЦИЯ, ПРЕДАВАНЕ И БОЛЕСТИ - ПАТОГЕН

ProphagesИзбор На Редактора
Фосфомицин
Фосфомицин
Фаговата ДНК от умерените бактериофаги се нарича профаг, ако присъства в бактериалната клетка гостоприемник. Бактериофагите са открити от Феликс Хюбер д'Херел през 1917г. Те са вируси, които се адаптират към специфични бактерии