ПРОТЕАЗНИ ИНХИБИТОРИ - ЕФЕКТ, ПРИЛОЖЕНИЕ И РИСКОВЕ - АКТИВНИ СЪСТАВКИ

Протеазни инхибиториИзбор На Редактора
Протеин в урината (протеинурия)
Протеин в урината (протеинурия)
Протеазните инхибитори са различни вещества, които могат да инхибират функцията на собствените протеази на организма. Това могат да бъдат пептиди, протеини или някои вещества с ниско молекулно тегло. Има отрови, като скорпион или