НАСЛЕДЯВАНЕ - ФУНКЦИЯ, ДЕЖУРСТВО И БОЛЕСТИ - KRPERPROZESSE

наследяванеИзбор На Редактора
Фосфомицин
Фосфомицин
Наследяването е това, което кара децата да приличат на своите роднини. Като част от сложните процеси, различни свойства се предават на потомците чрез хромозомите. По този начин майката и бащата винаги се срещат за всяка характеристика