ГАСТРОКОЛИЧЕН РЕФЛЕКС - ФУНКЦИЯ, ЗАДАЧИ И ЗАБОЛЯВАНИЯ - KRPERPROZESSE

Гастроколен рефлексИзбор На Редактора
Aminophenazone
Aminophenazone
Гастроколовият рефлекс е дразнещ отговор на дебелото черво, който се появява при раздразнение на стомаха. Гастроколичният рефлекс причинява свиването на дебелото черво и съдържанието на дебелото черво се изтласква напред към ректума.