ЦЕРЕБРАЛНА СЪДОВА РЕЗИСТЕНТНОСТ - ФУНКЦИЯ, ДЕЖУРСТВО И ЗАБОЛЯВАНИЯ - KRPERPROZESSE

Церебрална съдова резистентностИзбор На Редактора
Контрол на теглото при бременност
Контрол на теглото при бременност
Церебралната съдова резистентност е една от най-важните променливи в авторегулацията на церебралния кръвен поток. Това е съпротивление на потока, с което мозъчните съдове отговарят на кръвния поток на системното кръвно налягане. С тежко увреждане на мозъка