ULNAR АРТЕРИЯ - СТРУКТУРА, ФУНКЦИЯ И ЗАБОЛЯВАНИЯ - АНАТОМИЯ

Лъчна артерияИзбор На Редактора
Фосфомицин
Фосфомицин
Улнарните артерии и радиалните артерии представляват двете основни артерии на предмишницата. И двете възникват от бифуркацията на брахиалната артерия в мошеника на ръката. Улнарната артерия минава по протежение на лакътя до китката и достига над