КАМЕРА ЗА ОЧИ - СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И ЗАБОЛЯВАНИЯ - АНАТОМИЯ

Камера за очиИзбор На Редактора
бронхиолит
бронхиолит
Камерите на окото са образувани от две кухини, предната и задната камери и са разположени в предната част на окото, непосредствено зад роговицата и пред лещата. Двете камери на окото са свързани помежду си и