БЕНЗАЛКОНИЕВ ХЛОРИД - ЕФЕКТ, ПРИЛОЖЕНИЕ И РИСКОВЕ - АКТИВНИ СЪСТАВКИ

Бензалкониев хлоридИзбор На Редактора
Корпусите на Майснер
Корпусите на Майснер
Бензалкониевият хлорид се използва като антисептик, често в комбинация с други антисептични средства при възпаления в гърлото и устата. В допълнение към това приложение, той служи като консервант и дезинфектант за полутвърди и