ДАРУНАВИР - ЕФЕКТ, ПРИЛОЖЕНИЕ И РИСКОВЕ - АКТИВНИ СЪСТАВКИ

ДарунавирИзбор На Редактора
язви
язви
Веществото дарунавир е лекарство, което се характеризира със своите антивирусни свойства. Лекарството принадлежи към категорията на ХИВ протеазни инхибитори и се използва предимно в лекарствената терапия на инфекции