ДИФУЗИОННО ТЕНЗОРНО ИЗОБРАЖЕНИЕ - ЛЕЧЕНИЕ, ЕФЕКТИ И РИСКОВЕ - ЛЕЧЕНИЯ

Дифузионно тензорно изображениеИзбор На Редактора
Прогенитарна клетка
Прогенитарна клетка
Дифузионно-тензорно изображение или дифузионно-претеглена магнитно-резонансна томография (DW-MRI) е метод за изображения, базиран на класически ЯМР, който изобразява дифузионното поведение на водните молекули в биологичната тъкан