GAP JUNCTION - СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И ЗАБОЛЯВАНИЯ - АНАТОМИЯ

Gap JunctionИзбор На Редактора
артериосклероза
артериосклероза
Пропуските на кръстовищата са групи от клетъчно-клетъчни канали.Те кръстосват клетъчните мембрани на две съседни клетки и установяват връзка между цитоплазмата.