АТРИУМ - СТРУКТУРА, ФУНКЦИЯ И ЗАБОЛЯВАНИЯ - АНАТОМИЯ


Избор На Редактора
Корпусите на Майснер
Корпусите на Майснер
Сърцето е изградено от четири кухини, две сърдечни камери и две предсърдия. Атриумът е известен още като сърцето предсърдие или atrium cordis.