МИСЪЛ - ФУНКЦИЯ, ЗАДАЧА И БОЛЕСТИ - KRPERPROZESSE

мисълИзбор На Редактора
Vena lumbalis ascendens
Vena lumbalis ascendens
Една мисъл обикновено се нарича спомен на дадено мнение или гледна точка. Но също така желанията, идеите и идеите възникват от мислите. Мисълта е продукт на човешкия мисловен процес и може да приеме формата на преценка или концепция