СЪТРЕСЕНИЕ - ПРИЧИНИ, СИМПТОМИ И ЛЕЧЕНИЕ - ЗАБОЛЯВАНИЯ

сътресениеИзбор На Редактора
Ритъм на заместване на камерата
Ритъм на заместване на камерата
Сътресение, известно още като commotio cerebri или травматично увреждане на мозъка, е обратимо увреждане на мозъка, което обикновено се предизвиква от удар или злополука в главата.