ХИПЕСТЕЗИЯ - ПРИЧИНИ, СИМПТОМИ И ЛЕЧЕНИЕ - ЗАБОЛЯВАНИЯ

Хипестезия



Избор На Редактора
Vena lumbalis ascendens
Vena lumbalis ascendens
Хипестезията (сензорно нарушение) води до намалено възприемане на стимулите, тъй като предаването на стимулите към централната нервна система е нарушено. Степента, в която тези симптоми могат да бъдат лекувани, зависи от основните заболявания. Това