ВЪТРЕШНО УХО - СТРУКТУРА, ФУНКЦИЯ И ЗАБОЛЯВАНИЯ - АНАТОМИЯ

Вътрешно ухоИзбор На Редактора
Хемофилус инфлуенца
Хемофилус инфлуенца
Като сложна структура вътрешното ухо се използва предимно за звуково възприятие и ориентация в пространството. В много случаи загубата на слуха корелира с нарушения във възприятието и / или предаването на звука във вътрешното ухо.