ПРОВЕЖДАНЕ - ФУНКЦИЯ, ЗАДАЧИ И БОЛЕСТИ - KRPERPROZESSE

проводимостИзбор На Редактора
Хемофилус инфлуенца
Хемофилус инфлуенца
Провеждането е вид топлинен транспорт и един от четирите механизма, чрез които тялото обменя топлина с околната среда като част от терморегулацията. Провеждането се основава на движенията на Браун. Те оставят топлина в изолираните