ПЕРИОД НА ЗАКЪСНЕНИЕ - ФУНКЦИЯ, ЗАДАЧИ И БОЛЕСТИ - KRPERPROZESSE

латентностИзбор На Редактора
Мост (понс)
Мост (понс)
Неврологичната латентност е времето между стимул и реакцията на стимула. Следователно продължителността му е равна на скоростта на нервната проводимост. В медицината периодът на латентност може да бъде и времето между контакт с вредно вещество и