ПЕРИОД НА ЗАКЪСНЕНИЕ - ФУНКЦИЯ, ЗАДАЧИ И БОЛЕСТИ - KRPERPROZESSE

латентностИзбор На Редактора
Фосфомицин
Фосфомицин
Неврологичната латентност е времето между стимул и реакцията на стимула. Следователно продължителността му е равна на скоростта на нервната проводимост. В медицината периодът на латентност може да бъде и времето между контакт с вредно вещество и