МЕТАБОЛИЗЪМ НА ЧЕРНИЯ ДРОБ - ФУНКЦИЯ, ЗАДАЧИ И ЗАБОЛЯВАНИЯ - KRPERPROZESSE

Чернодробен метаболизъмИзбор На Редактора
Задна менингеална артерия
Задна менингеална артерия
Черният дроб е най-голямата жлеза в човешкия организъм. Освен това е жизненоважен орган, тъй като чернодробният метаболизъм е в центъра на целия метаболизъм.