КАРЦИНОМ НА ЧЕРНОДРОБНИТЕ КЛЕТКИ - ПРИЧИНИ, СИМПТОМИ И ЛЕЧЕНИЕ - ЗАБОЛЯВАНИЯ

Хепатоцелуларен карциномИзбор На Редактора
Хронична лимфоцитна левкемия
Хронична лимфоцитна левкемия
Карциномът на чернодробните клетки е туморно заболяване на черния дроб. Туморът възниква директно от чернодробните клетки.