МЕМБРАНЕН ПОТОК - ФУНКЦИЯ, ЗАДАЧА И ЗАБОЛЯВАНИЯ - KRPERPROZESSE

Мембранен потокИзбор На Редактора
Фосфомицин
Фосфомицин
Всички процеси на междуклетъчен транспорт на веществото през ендомембранната система се обобщават като мембранен поток. Те включват преди всичко ендоцитоза, екзоцитоза и трансцитоза, които позволяват на клетките да абсорбират и освобождават вещества чрез изместване на мембраната