МЕМБРАНЕН ПОТОК - ФУНКЦИЯ, ЗАДАЧА И ЗАБОЛЯВАНИЯ - KRPERPROZESSE

Мембранен потокИзбор На Редактора
Възпаление на слюнчените жлези (слюнчен камък)
Възпаление на слюнчените жлези (слюнчен камък)
Всички процеси на междуклетъчен транспорт на веществото през ендомембранната система се обобщават като мембранен поток. Те включват преди всичко ендоцитоза, екзоцитоза и трансцитоза, които позволяват на клетките да абсорбират и освобождават вещества чрез изместване на мембраната