ХЕМАТОПОЕЗА (КРЪВООБРАЗУВАНЕ) - ФУНКЦИЯ, ЗАДАЧА И ЗАБОЛЯВАНИЯ - KRPERPROZESSE

Хематопоеза (образуване на кръв)Избор На Редактора
Везикоренален рефлукс
Везикоренален рефлукс
Хематопоезата е техническият термин за образуване на кръв. Това е силно сложен процес, който протича до голяма степен в костния мозък.