СЦИНТИГРАФИЯ НА МИОКАРДА - ЛЕЧЕНИЕ, ЕФЕКТИ И РИСКОВЕ - ЛЕЧЕНИЯ

Сцинтиграфия на миокардаИзбор На Редактора
Протеин в урината (протеинурия)
Протеин в урината (протеинурия)
Ако нормалният ЕКГ, стресовият ЕКГ и сърдечният ултразвуков преглед (ехокардиография) разкрият неясни сърдечни резултати, но не може да се постави точна диагноза, сцинтиграфията на миокарда е методът на избор. Неинвазивно е