НУКЛЕОЗИДНИ АНАЛОЗИ - ЕФЕКТ, ПРИЛОЖЕНИЕ И РИСКОВЕ - АКТИВНИ СЪСТАВКИ

Нуклеозидни аналозиИзбор На Редактора
Клацкинов тумор
Клацкинов тумор
Нуклеозидният аналог е вещество, което наподобява естествен нуклеозид. По-специално това са лекарства, които се използват за антивирусно лечение (така наречените нуклеозидни инхибитори на обратната транскриптаза