ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ПАСИВНИ ВЕЩЕСТВА - ФУНКЦИЯ, ЗАДАЧА И БОЛЕСТИ - KRPERPROZESSE

Пасивен масов транспортИзбор На Редактора
Лимфом в мозъка (мозъчен лимфом)
Лимфом в мозъка (мозъчен лимфом)
Пасивният транспорт на маса е дифузията на субстратите през биомембрана. Тази дифузия се осъществява по градиента на концентрация и не изисква никаква енергия. Дифузионният процес може например да бъде нарушен в червата на пациенти с ХИВ