ПЛАЗМОДИЙ - ИНФЕКЦИЯ, ПРЕДАВАНЕ И БОЛЕСТИ - ПАТОГЕН

плазмодийИзбор На Редактора
Хронична лимфоцитна левкемия
Хронична лимфоцитна левкемия
Плазмодиумът е едноклетъчен безклетъчен безклетъчен паразит, който може да атакува бозайници, птици и влечуги и принадлежи към класа на Apicomplexa (преди: Sporozoa). От приблизително 200 известни вида, 4 са известни, че причиняват малария