РИБОЗОМ - СТРУКТУРА, ФУНКЦИЯ И ЗАБОЛЯВАНИЯ - АНАТОМИЯ

на рибозомиИзбор На Редактора
Фаза на експулсиране
Фаза на експулсиране
Рибозомата е комплекс от рибонуклеинова киселина с различни протеини и там протеиновият синтез се осъществява според нуклеотидната последователност, съхранявана в ДНК чрез превод в полипептидна верига.